کنترل و مهار منابع آب و خاک، یکی از شاخص های مهم توسعه پایدار به حساب می آید؛ چرا که با کنترل منابع آب های سطحی و زیرزمینی به نوعی بخش عمده منابع خاک نیز سامان داده خواهد شد .

تخصص شبکه های آبیاری و زهکشی شاخه کاربردی از مهندسی منابع آب می باشد که شامل مجموعه ای از فعالیت های مربوط به برنامه ریزی، طراحی، ساخت و بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی مدرن به منظور استفاده بهینه از منابع آب استحصال شده، بعنوان یکی از راهکارهای اساسی مقابله با وضعیت بحرانی آب در سطح کشور می باشد .

در این راستا تاکنون حدود 3/1 میلیون هکتار یعنی حدود 15 درصد از اراضی تحت کشت آبی به شبکه های مدرن آبیاری و زهکشی مجهز گردیده اند و طی برنامه چهارم توسعه مقرر است این رقم به 2 میلیون هکتار افزایش یابد، که این ارقام بیانگر توان کمی بالقوه زیادی است که در افزایش سطح زیر شبکه های مدرن آبیاری و زهکشی وجود دارد و قادر خواهد بود حجم زیادی از منابع آب و خاک کشور را در چرخه تولید وارد نماید .

شرکت مهندسی مشاور سازآب اندیش از سالهای آغازین حضور در عرصه خدمات مهندسی، در این زمینه تخصصی نیز ظرفیت سازی کرده و افتخار دارد با 10 سال فعالیت و مشارکت در توسعه و پیشبرد طرحهای عمرانی کشور، به ارائه کلیه ابعاد خدمات مهندسی مشتمل بر مطالعات، طراحی و نظارت بر ده ها پروژه در قالب شبکه های آبیاری و زهکشی اصلی و فرعی، شبکه های آبیاری تحت فشار، سیستم های انحراف آب و بندهای انحرافی در سطح کشور به ایفای وظیفه ملی خویش در این خصوص بپردازد .

هدف نهایی در این رشته، استفاده حداکثر از منابع آب برای تأمین نیازهای آبی کشاورزی از طریق کاهش تلفات آب و افزایش سطح زیر کشت می باشد  و شرکت مهندسی مشاور سازآب اندیش با عنایت به وجود بخش های متعدد مطالعاتی و نظارتی و وجود کارشناسان توانمند و متبحر در امور شبکه های آبیاری و زهکشی پتانسیل لازم جهت انجام کلیه خدمات به شرح ذیل را دارا می باشد :

 مطالعات امکان سنجی ، مطالعات منابع آبهای سطحی و زیر زمینی ، برنامه ریزی و اقتصاد آب ، تلفیق منابع آب ، آبرسانی سطحی و زیر زمینی ، مطالعه و طراحی شبکه های آبرسانی ، تاسیسات انحراف آب ، بندهای انحرافی، مطالعات و طراحی شبکه های آبیاری و زهکشی اصلی و فرعی (درجه 3 و 4) ، تغذیه مصنوعی، آبیاری تحت فشار و تاسیسات وابسته.

903023
امروز
ماه جاری
بازدید کل
37
2274
903023

امروز: جمعه، 01 تیر 1403