به نام يزدان

 

از مظاهر برجسته و جالب تمدن جديد، توجه خاص متفکران، پژوهشگران و انديشمندان نسبت به زندگانی آينده است. اين توجه مبتنی بر اين اعتقاد است که آينده، با همه پيچيدگی ها و ابهام هايی که دارد شناختنی است و بشر قادر است با مبانی و مبادی علمی و فنی در دسترس خود تصويری روشن تر و شفاف تر از رويدادها و حوادث آينده فرا راه خود قرار دهد.

بشر، بر اثر موفقيت های بسياری که در غلبه بر طبيعت و پيشرفت علوم بدست آورده جرئت و جسارت بيشتری در طرح و تصوير آينده پيدا کرده است. عامل ديگر و شايد مهمترين عامل آگاهی و توجه به آينده، حرکت تاريخ در مسير رويدادها و پيامدهای آن است که به نحوی شگرف و قابل ملاحظه سرعت بيشتری پيدا کرده است. در نتيجه تحولات ملی و فرا ملی از مقياس محدود گذشته خود خارج گرديده و هرواقعه ای به تدريج رنگ جهانی به خود گرفته است.

پيشرفت های ساليان اخير در زمينه های علوم و فنون و خاصه در قلمرو طراحی و اجرای پروژه عمرانی اين وسوسه را برای هر متفکر و مخترع فنی و هر کارشناس اقتصادی به وجود آورده است که او هم جهانی فکر کند.

در همين راستا شرکت مهندسين مشاور سازآب انديش بر آن است تا با مشارکت فعال در طراحی و اجرای پروژه های عمرانی نقشی هر چند کوچک در توسعه، پيشرفت و آبادانی ميهن عزيزمان ايران بردارد. از سوی ديگر اين شرکت با تکيه بر  توانايی­های غير قابل انکار فنی و دانش مهندسی خود انجام پروژه هاي بزرگ فرا ملی را در چشم انداز توسعه ای خود قرار داده است. با آرزوی موفقيت برای تمامی کسانی که برای سربلندی ايران عزيز فکر می کنند و به افکار خود جامه عمل می پوشانند.

903077
امروز
ماه جاری
بازدید کل
91
2328
903077

امروز: جمعه، 01 تیر 1403